Information

Välkommen till vår campingplats. Vi hoppas att du får det trevligt och skönt här på campingen, därför är följande ordningsregler tillkomna för din och andras trevnad.

 • Stör inte lugnet på campingplatsen, kör i gånghastighet och så lite som möjligt.
 • En generell regel är att visa hänsyn.
 • Klockan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Grinden hålls stängd.
 • Besökare till er ska ställa sina bilar på P-platsen.
 • Biltvätt är ej tillåten inom campingområdet.
 • Husvagnstoaletter och lungor, fasta tankar m.m. tömmes endast på anvisad plats i utslagsback eller tömningssläde som skjuts in under husbilen.
 • Öppen eld på marken är helt förbjuden.
 • Grillar ska vara släckta 23.00. Engångsgrillar är ej tillåtna.
 • Båtar, kanoter och surfingbrädor får ej läggas upp inom badplatsområdet.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tält och hus­vagnar accepteras inte.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad och rasta utanför campingområdet.
 • Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri.
 • Vid avresa ska din plats eller stuga vara städad före kl. 12.00 på avresedagen.
 • Enligt brandmyndigheten måste det vara minst 4 m mellan husvagnar och/eller förtält.